Poradenstvo

Čo by podnikateľ najviac očakával od svojej účtovníčky?

Predpokladáme, aby ste platili čo najoptimálnejšie dane.

Našou povinnosťou je znalosť zákonov a najnovších predpisov a na základe týchto poznatkov poskytnúť klientovi pomoc.

Sme tu pre klientov na telefónnom čísle a na e-maily, kde sa snažíme poskytnúť informáciu alebo poradenstvo včas a podľa najlepšie svedomia a vedomia.